FSD3311 Lasten satuja Suomesta ja ulkomailta 2000-2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Karlsson, Liisa (Itä-Suomen yliopisto)

Keywords

kerronta, lapset, lastenkulttuuri, narratiivisuus, sadut, sadutus, tarinat, varhaiskasvatus

Abstract

Aineisto koostuu lasten saduista ja tarinoista, jotka on kerätty saduttamismenenelmällä Suomen eri kaupungeissa. Osa saduista on kerrottu yksin ja osa ryhmässä. Mukana on satuja useista eri maista. Lapset ovat saaneet kertoa sadun myös omalla äidinkielellään. Osa vieraskielisistä saduista on myöhemmin käännetty joko suomeksi tai useammalle eri kielelle. Osa saduista sisältää myös saduttajien kommentteja ja huomioita.

Taustatietoina on kerrottu mm. maa, kieli, keruupaikkakunta, kirjauspäivämäärä sekä lapsen ikä ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.