FSD3323 Pienfestarikävijät 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kinnunen, Maarit (Lapin yliopisto)

Keywords

arvot, elämyspalvelut, festivaalit, kulttuuritapahtumat, mielipiteet, musiikki, ohjelmistot, palvelut, tapahtumat

Abstract

Aineistossa on tutkittu festivaalikävijöiden kokonaiselämystä pienillä suomalaisilla festivaaleilla ja sitä, miten tapahtumajärjestäjän arvopäätökset vaikuttavat tähän elämykseen. Aineiston kohdefestivaaleja ovat Ilmiö, Kuudes Aisti, Naamat, Pienet Festarit Preerialla ja Ämyrock.

Kyselyn alussa selvitettiin avovastauksella, millainen mielikuva vastaajalla on tapahtumasta. Seuraavaksi kysyttiin syitä tapahtumaan osallistumiselle kysymyspatterilla, jonka vastausvaihtoehdot käsittelivät muun muassa tapahtuman ja ohjelman kiinnostavuutta, tapahtumapaikan sijaintia ja halua viettää aikaa läheisten kanssa. Tämän jälkeen kyselyssä kartoitettiin vastaajan mielipiteitä esimerkiksi turvallisuuteen, palveluihin, paikallisuuteen ja ekologisuuteen liittyen. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan henkilökohtaisista arvoista. Lopuksi vastaajaa pyydettiin avovastauksella kuvailemaan tapahtuman tuottamaa kokonaiselämystä ja antamaan kehitysideoita.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, kansalaisuus ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.