FSD3324 Festivaalibarometri 2014-2016

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kinnunen, Maarit (Lapin yliopisto. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)

Keywords

arvot, elämyspalvelut, festivaalit, kulttuuritapahtumat, mielipiteet, musiikki, ohjelmistot, palvelut, populaarimusiikki, tapahtumat

Abstract

Festivaalibarometri on toistettava tutkimus, jonka tarkoituksena on ollut koota tietoa suomalaisista rytmimusiikkifestivaalien kävijöistä ja seurata kävijöiden musiikki- ja festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa. Tässä aineistossa on vuosien 2014 ja 2016 Festivaalibarometrien vastauksia. Tutkimuksessa mukana olevat kohdefestivaalit ovat Blockfest (Tampere), Flow Festival (Helsinki), Ilosaarirock (Joensuu), Jurassic Rock (Mikkeli), Kuopio RockCock (Kuopio), Pori Jazz, Provinssi (Seinäjoki), Qstock (Oulu), Ruisrock (Turku), Tuska Open Air Metal Festival (Helsinki) ja Weekend Festival (Helsinki). Vuoden 2014 Festivaalibarometrissa olivat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun TATU2-hanke sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Taideyliopiston JOHDE II -hanke. Vuoden 2016 Festivaalibarometria on tukenut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö.

Ensin kyselyssä selvitettiin, mille kotimaisille festivaaleille vastaaja on osallistunut kyselyvuonna ja muutamana aikaisempana vuonna. Lisäksi kysyttiin, miten kiinnostavina vastaaja pitää eri kotimaisia festivaaleja ja pyydettiin arvioimaan suurimpien suomalaisten festivaalien yleistä tasoa muun muassa ohjelmiston ja palveluiden osalta. Seuraavaksi kysyttiin, mikä saisi osallistumaan festivaaleille useammin. Edelleen kartoitettiin festivaalielämyksen kannalta tärkeitä asioita liittyen muun muassa esiintyjiin ja ohjelmistoon, ruokailu- ja anniskelupalveluihin, festivaalialueeseen ja festivaalien arvoihin.

Hintoihin liittyviä tekijöitä tarkasteltiin muun muassa kysymällä, kuinka paljon eri tuotteet tai palvelut saisivat maksaa festivaaleilla. Seuraavaksi kysyttiin vastaajien todennäköisyyttä osallistua festivaaleille tulevina vuosina ja kartoitettiin avokysymyksellä syitä siihen, miksi osallistumista pidetään epätodennäköisenä. Kysyttiin myös vastaajan musiikkityyleistä ja rytmimusiikkikonserteissa tai -festivaaleilla käymisen määristä. Lopuksi kysyttiin vastaajan suhteesta musiikkiin ja tärkeistä henkilökohtaisista arvoista.

Taustamuuttujina ovat syntymävuosi, sukupuoli, suurimmat kaupungit, muut kunnat maakunnittain, koulutus, ammattiryhmä, yhteiskuntaluokka ja vuositulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.