FSD3327 e2:n arvo- ja asennetutkimus 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pitkänen, Ville (e2)
  • Westinen, Jussi (e2)
  • e2 ajatuspaja

Keywords

arvot, asenteet, demokratia, ilmastonmuutokset, kulttuuri, maahanmuutto, media, provokaatiot, päättäjät, yhteiskunta

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä keskusteluilmapiiristä ja sen vaikutuksista osallistumiseen. Samalla kartoitettiin vastaajien näkemyksiä yhteiskunnan ilmapiiristä, demokratiasta, hyvinvoinnista, turvallisuudesta, maahanmuutosta, ympäristöstä, ruokaturvasta ja globaalista vastuusta. Selvitettiin myös, miten kansalaisten näkemyserot selittävät hallituksen päätöksenteon vaikeuksia. Tutkimushanke rahoitettiin e2:n omasta budjetista.

Vastaajille esitettiin useita väittämiä yhteiskunnan eri aihealueilta. Väittämät käsittelivät mm. demokratian toimivuutta Suomessa, säästötoimenpiteitä, elämisen mahdollisuuksia eri puolilla maata, maahanmuuttoa, vapaata liikkuvuutta, eriarvoistumista, suomalaista kulttuuria, kielivähemmistöjä, Venäjän suhteita, Euroopan unionia, poliisin voimavaroja, vapaaehtoista sekä pakollista maanpuolustustoimintaa, naisten maanpuolustuskoulutusta, tahallista provosointia, perinteistä mediaa, maailmanlaajuisia ympäristöongelmia, ilmastonmuutosta ja ruuan hintaa.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti/asema, talouden elinvaihe, kotona asuvien lasten iät, talouden koko, talouden bruttotulot, asunnon tyyppi, asuinmaakunta, asuinpaikkakunta ja äänestyskäyttäytyminen. Lisäksi vastaajia pyydettiin sijoittamaan itsensä vasemmisto - oikeisto ja arvoliberaali - arvokonservatiivi -asteikoille.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.