FSD3333 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: peruskoulun 9.-luokkalaiset nuoret 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • IROResearch

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, koulutus, koulutushalukkuus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutustavoitteet, koulutusvalinnat, lukio, nuoret, opiskelu, opiskelupaikan haku, peruskoulun yläaste, toisen asteen koulutus

Abstract

Aineistossa on kartoitettu 9.-luokkalaisten käsityksiä ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta. Teemoja aineistossa ovat mm. yhdeksäsluokkalaisten jatko-opiskelusuunnitelmat, käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta ja opiskeluun liittyvät mielikuvat. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on tulevaisuuden kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Yhdeksäsluokkalaisilta kysyttiin, aikovatko he jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen, missä koulutusvaihtoehdossa ja kuinka kiinnostavina he eri koulutusalavaihtoehtoja pitävät. Vastaajat myös kertoivat, mitkä tekijät vaikuttivat heidän jatko-opintovalintaansa. Vastaajat myös kertoivat, mistä he olivat saaneet tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, asuinpaikkakunta, maakunta, vanhempien koulutusaste ja ammattiryhmä sekä koulumenestys peruskoulussa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.