FSD3339 Liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden urapolut 2018-2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jama, Kaisa-Mari (Jyväskylän yliopisto)

Keywords

ammatillinen kehitys, ammattitaito, koulutus, liikunta-ala, osaaminen, työpaikat, työpaikat, työura, urakehitys, uranvalinta, urheiluopistot, urheiluoppilaitokset

Abstract

Aineistossa liikuntaneuvojan, liikunnanohjaajan (AMK/YAMK) tai liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuosina 2004-2015 suorittaneet henkilöt kertovat urapoluistaan. Aineisto on kerätty Tietoarkiston Penna-työkalulla ja sisältää 61 kirjoitusvastausta, joista seitsemän on kerätty pilottikeruuna ennen varsinaisen keruun alkamista.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kertomaan laajasti omasta koulutuksestaan, työurastaan sekä uraan liittyvistä käännekohdista elämässä. Kirjoittajat kertovat esimerkiksi henkilöistä, harrastuksista ja tapahtumista, jotka ovat johtaneet eri opiskelu- ja työpaikkoihin. Lisäksi kirjoituksissa käsitellään vastaajien merkittävimmiksi kokemia työpaikkoja suhteessa opintoihin. Kirjoittajia ohjeistettiin myös kertomaan, mikä heidät on saanut pysymään liikunta-alalla tai jos he eivät enää työskennelleet liikunta-alalla, mikä tähän päätökseen on johtanut.

Taustatietoina aineistossa on tieto siitä, onko kirjoitus pilotti- vai varsinaisesta keruusta, vastaajan ikä ja sukupuoli sekä suoritetut tutkinnot valmistumisvuosineen. Lisäksi kerättiin tieto siitä, työskenteleekö vastaaja liikunta-alalla vai jollain muulla alalla. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.