FSD3349 Parlamenttikeskusteluja neljästätoista maasta 1994-2013

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Alasuutari, Pertti (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Vento, Eetu (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Pi Ferrer, Laia (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

eduskuntakäsittely, kansalaisuus, kansanedustuslaitokset, koulutus, kriminaalipolitiikka, kulutus, parlamentit, puheet, sosiaalipolitiikka, talous, teknologia, terveys, tiede, turvallisuus, ympäristö

Abstract

Aineisto koostuu neljäntoista eri puolilla maailmaa sijaitsevan maan parlamenttikeskustelujen tekstitallenteista noin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolta (1994-2013). Aineiston sisältämät puheet sijoittuvat kymmenelle eri politiikan osa-alueelle: turvallisuus, talous, ympäristö, koulutus, terveys, tiede ja teknologia, kansalaisuus, sosiaalipolitiikka, kulutus ja kriminaalipolitiikka.

Aineisto sisältää yhteensä 1716 puhetta, jotka on järjestetty maittain erillisiin kansioihin. Lisäksi maakansioiden sisällä jokaiselta vuodelta on oma erillinen kansionsa.

Aineistoon kuuluvasta tiedostolistauksesta käy ilmi tiivistettynä kunkin tiedoston alkuperäinen nimi, vuosi sekä maa, jonka parlamentista tallenne on peräisin. Tiedostolistauksesta on suora linkki tiedostoon, jota rivin tiedot koskevat. Puhujien nimiä ja muita puheen taustatietoja ei ole luetteloitu, mutta ne käyvät useissa tapauksissa ilmi itse aineistotiedostoista.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.