FSD3351 Kostamus-työntekijöiden jälkeläisten haastatteluja 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Heikkinen, Saara (Oulun yliopisto. Humanistinen tiedekunta)

Keywords

Neuvostoliitto, YYA-sopimus, ansiotyö, kansainvälisyys, lapsuus, muistot, rakennushankkeet, työskentely ulkomailla, yhteisöllisyys

Abstract

Aineisto koostuu Kostamus-projektissa työskennelleiden henkilöiden jälkeläisten haastatteluista. Kaksi haastatelluista on työskennellyt Kostamuksessa myös itse. Haastatteluissa haastateltavat muistelevat elämäänsä vuosina 1977-1985 Kostamuksessa toteutetun rakennushankkeen aikana, jolloin useat suomalaistyöntekijät kävivät töissä Kostamuksessa Neuvostoliitossa. Suurin osa haastateltavista oli hankkeen aikaan itse lapsi tai nuori.

Teemahaastatteluissa haastateltavilta kysytään muun muassa projektin aikaisista lapsuusmuistoista, omasta suhteestaan Kostamukseen sekä Kostamukseen suuntautuneista vierailuista. Lisäksi kysytään esimerkiksi siitä, miten Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde näkyi perheen arjessa ja oliko Kostamus-projektin ajalla merkitystä haastateltavan elämään laajemmin. Haastateltavilta kysytään myös muistoja vuoden 1980 isosta linja-auto-onnettomuudesta, sekä sitä, koskettiko onnettomuus läheisesti oman perheen elämää.

Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, syntymävuosi sekä tieto siitä, keitä perheenjäseniä työskenteli Kostamuksessa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.