Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3356 Helsingin Sanomien köyhyyskysely 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Saari, Juho (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto)
  • Erola, Jani (Turun yliopisto)
  • Kallio, Johanna (Turun yliopisto)
  • Kouvo, Antti (Itä-Suomen yliopisto)
  • Helsingin Sanomat

Keywords

elintaso, huono-osaisuus, köyhyys, sairaus, sosiaalietuudet, sosiaalipalvelut, sosiaaliturva, sosioekonomiset tekijät, toimeentulo, tuloerot, työttömyys, velkaantuminen

Abstract

Helsingin Sanomien vuonna 2015 keräämässä kyselyssä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä köyhyydestä. Kysely on osa Kaksi Suomea - kasvaako eriarvoisuus -tutkimusta, joka kuuluu Koneen säätiön rahoittamaan Jakautuuko Suomi? -hankkeeseen. Kysely sisältää avomuuttujat q8 ("Kuvaile millainen ihminen on Suomessa sinun mielestäsi köyhä; mistä tunnistat köyhän ihmisen?") ja q9 ("Millaiseen elintasoon köyhän tulisi mielestäsi Suomessa tyytyä; millaiseen elämään hänellä tulisi olla mahdollisuus?"), jotka soveltuvat runsaan vastausmäärän (q8 N:5718 ja q9 N:5726) vuoksi erinomaisesti myös laadullisiin analyyseihin.

Kyselyssä esitettiin aluksi väittämiä köyhyyden syistä sekä luottamuksesta ja toimeentulosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa asemaansa numeerisesti ja kertomaan, kuinka läheltä on kohdannut kyselyssä lueteltuja köyhyyteen liitettäviä asioita (esim. pitkäaikainen työttömyys, vakava fyysinen sairaus, ylivelkaantuminen) viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä siitä, keitä yhteiskunnan pitäisi auttaa.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat muun muassa sukupuoli, ikä, tulot, talouden koko, korkein suoritettu koulutus sekä suuralue, maakunta, asuinkunnan tyyppi ja yli 67 000 asukkaan kunnat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.