FSD3361 Noviisiopettajien äänenkäytön kokemukset 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Puronaho, Anni (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta)

Keywords

luokanopettajat, opettajat, puhetekniikka, työelämävalmiudet, vasta-alkajat, äänenhuolto, äänenkäyttö

Abstract

Aineisto koostuu vapaamuotoisista kirjoitusvastauksista, joissa vastaajat kuvaavat kokemuksiaan äänenkäytöstä ja äänioireista opetustyössä. Aineisto sisältää seitsemän luokanopettajan vastaukset. Tutkimukseen etsittiin henkilöitä, jotka eivät ole toimineet opettajana vielä kovin kauaa.

Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan, onko heillä opetustyöt aloitettuaan ilmennyt äänenkäytön häiriöitä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, missä tilanteissa ja kuinka usein äänenkäyttö on ongelmallista. Eräs kirjoituskutsun kysymyksistä liittyy siihen, ovatko vastaajat saaneet koulutusta äänenkäyttöön tai sisältyikö opintoihin neuvoja äänenkäytöstä työelämässä.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä ja työssäolovuosien määrä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.