FSD3362 Haastattelut digitaalisen tutkimuksen fasilitoinnista 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Oiva, Mila (Aalto-yliopisto)

Keywords

digitaaliset ihmistieteet, fasilitointi, järjestäminen, kansainvälinen vertailu, kehittäminen, monitieteisyys, tutkijat, tutkimuslaitokset, tutkimusmenetelmät

Abstract

Tämä aineisto sisältää tietoa tutkimustyön fasilitoinnista digitaalisen ihmistieteen keskuksissa Suomessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään hyviä käytäntöjä jaettavaksi muihin organisaatioihin, joissa tehdään humanistista tutkimusta digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Aineisto sisältää kahdeksan asiantuntijahaastattelua, joista kuusi on toteutettu englanniksi ja kaksi suomeksi. Haastattelut suoritettiin osana Koneen säätiön rahoittamaa hanketta "From Roadmap to Roadshow: A collective demonstration and information project to strengthen Finnish digital history".

Haastatteluissa selvitettiin perustietoja digitaalisen ihmistieteellisen tutkimuksen keskuksista, koskien esimerkiksi henkilöstöä, rahoitusta, fyysisiä tiloja sekä järjestettyä toimintaa. Kysymyksillä tavoiteltiin myös ideoita siihen, miten digitaalisten metodien tunnettuutta voisi lisätä, miten uusia ihmisiä saataisiin houkuteltua mukaan toimintaan ja miten monitieteisyyttä voisi kehittää. Haastatellut kertovat myös kohtaamistaan haasteista tutkimustyön fasilitointiin liittyen.

Haastatteluihin osallistuneet asiantuntijat esiintyvät omilla nimillään. Myös heidän edustamansa organisaation nimi ja sijainti sekä haastatteluaika ja -paikka sisältyvät taustatietoihin. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.