FSD3379 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
  • Tampereen vapaa-ajattelijat ry

Keywords

ateismi, evankelis-luterilainen kirkko, kirkko (instituutio), kirkkoon kuulumattomat, kirkollisvero, kirkosta eroaminen, uskonnot, valtionkirkko

Abstract

Aineisto koostuu Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta vuonna 2018 eronneiden henkilöiden mainitsemista eroamissyistä. Tämä aineisto on osa aineistosarjaa, jonka puitteissa poimitaan vuosittain noin tuhannen henkilön otos eroakirkosta.fi-verkkopalveluun jätetyistä eroamisen syistä.

Eroakirkosta.fi-palvelussa voi eroilmoituksen jättämisen jälkeen vapaaehtoisesti kertoa myös erosyyn. Eron syytä kysytään lomakkeessa sen jälkeen, kun eroilmoitus on jo lähetetty. Palautteet ovat pääosin suomenkielisiä. Lisäksi muutama vastauksista on kirjoitettu englanniksi tai ruotsiksi.

Taustatietona on mainittu ikä ja sukupuoli sekä eroamiskuukausi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.