FSD3385 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Purhonen, Semi (Helsingin yliopisto)
  • Heikkilä, Riie (Helsingin yliopisto)
  • Lauronen, Tina (Helsingin yliopisto)

Keywords

artikkelit, hierarkia, kulttuurielämä, kulttuurijournalismi, kulttuurintutkimus, kulttuuriosastot, kulttuuritoimittajat, lehtikuvat, media, populaarikulttuuri, sanomalehdet, taiteenlajit, taiteilijat, uutiset

Abstract

Aineistoon on koottu tietoja kuuden eurooppalaisen laatusanomalehden kulttuuriuutisten artikkeleista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta, Le Monde Ranskasta ja Milliyet Turkista. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Lehdistä on luotu myös toinen aineisto FSD3386 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot, joka sisältää lehtikohtaisia tietoja.

Tarkat tiedot aineiston sisältämistä muuttujista ja niiden muodostamisesta löydät liitteestä bgF3386_eng.pdf. Aineistossa on tiedot, missä lehdessä artikkeli on julkaistu, ilmestymispäivämäärä, lehden ja kulttuuriosien sivujen määrä ja artikkelin alkamissivunumero. Edelleen tietoihin on koottu artikkelin ominaisuuksia kuten artikkelin tyyppi, sijainti sivulla ja sisältääkö se kuvia. Artikkeleista on kerätty myös ensimmäisten ja toisten kappaleiden pituuksia sekä kuvien sisältötietoja. Artikkelin kirjoittajasta on kerätty mm. sukupuolitieto ja onko hänen nimeä mainittu tekstissä.

Seuraavaksi on kerätty tietoa, mitä kulttuurin aluetta tai taidemuotoa juttu käsittelee, lisäksi on eritelty tarkempia alakategorioita tanssista, kirjallisuudesta ja musiikista. Jos artikkelissa käsitellään artistia, hänestä on koottu tiedot kansallisuudesta sekä tapahtuman ja artistin aikaulottuvuudesta (menneisyys-tulevaisuus). Lisäksi aineistossa on kerätty tiedot, sisältääkö artikkeli tiettyjä kielellisiä ja kerronnallisia ominaisuuksia, kuten onko teksti kirjoitettu minä-muodossa ja sisältääkö se aatteisiin liittyviä ismejä tai esitetyn taiteen laadun arvottamista.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.