FSD3386 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Purhonen, Semi (Helsingin yliopisto)
  • Heikkilä, Riie (Helsingin yliopisto)
  • Lauronen, Tina (Helsingin yliopisto)

Keywords

hierarkia, kulttuurielämä, kulttuurijournalismi, kulttuurintutkimus, kulttuuriosastot, media, sanomalehdet, uutiset

Abstract

Aineisto sisältää tietoa viiden eurooppalaisen sanomalehden kulttuuriuutisista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta ja Le Monde Ranskasta. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Aineisto täydentää hankkeessa kerättyä toista aineistoa FSD3385 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit.

Aineisto sisältää tiedot lehden päivämäärästä, numeron kokonaissivumäärän, kulttuurisivujen määrän, kulttuurisivujen alkamissivunumeron, lehden liitelehtien tai lisäosien sivumäärät ja kulttuurisivujen määrät em. liitteissä. Lisäksi on tieto, missä osassa kulttuuriuutiset alkavat lehtinumerossa. Lehti jaettiin neljään osaan sivunumeroiden perusteella.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.