FSD3389 Korkeakouluopiskelijoiden moninkertaiset opinto-oikeudet 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)

Keywords

ammattikorkeakoulut, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, koulutus, koulutustaso, opinto-oikeudet, sosiaalinen tausta, toisen asteen koulutus, tutkinnon suorittaneet, yliopistot

Abstract

Aineistossa on kartoitettu yliopisto-opiskelijoiden moninkertaisten opinto-oikeuksien hankkimiseen johtavia syitä ja tekijöitä eli sitä, miksi joku hankkii kaksi tai useampia opinto-oikeuksia alempiin ja ylempiin korkeakouluopintoihin Suomessa. Tutkimuksen rahoittajana toimi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry.

Vastaajilta kysyttiin ensin heidän suorittamistaan toisen asteen koulutuksista sekä kotitaustasta. Seuraavaksi kysyttiin ensimmäisistä korkeakouluopinnoista ja niiden aloittamiseen liittyvistä syistä. Tämän jälkeen tiedusteltiin toisista korkeakouluopinnoista ja niihin liittyen opintoihin, työelämään ja työllistymiseen sekä perheeseen, asumiseen ja muuten omaan elämään liittyvistä taustatekijöistä. Edelleen kysyttiin kolmansista ja useammista korkeakouluopinnoista.

Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli ja syntymävuoden pohjalta luokiteltu ikä, vanhempien koulutus ja ammattiasema sekä tiedot toisen asteen tutkinnosta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.