FSD3390 Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskysely 2014

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kuusisto, Katja (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Tampereen yliopisto
  • Tampereen kaupunki
  • SOS II -hanke (Tampereen kaupunki, STM:n Kaste-ohjelma)

Keywords

aikuissosiaalityö, asiakaskokemus, sosiaalipalvelut, sosiaaliturva, sosiaalityö, tiedonsaanti, toimeentulotuki

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin Tampereen kaupungin Sarviksen sosiaaliaseman asiakkaiden mielipiteitä tämänhetkisten palveluiden tasosta. Kyselyn teemoja ovat toimeentulotuki, asiakaskäynnit, palvelun vaikuttavuus ja tiedonsaanti.

Aluksi selvitettiin vastaajien mielipiteitä toimeentulotuen hakemisesta. Seuraavaksi kysyttiin Sarviksen sosiaaliaseman sijainnista ja palvelujen saatavuudesta. Vastaajilta kysyttiin asiakaskohtaamisista ja palvelun laadusta sekä siitä, millaiseksi he kokevat oman asemansa kohtaamisessa työntekijän kanssa. Seuraavaksi tiedusteltiin palvelun vaikuttavuutta kysymällä, miten sosiaalitoimen asiakkuus on vaikuttanut omaan elämäntilanteeseen, onko palvelu vastannut odotuksia ja miten vastaajat suhtautuvat tulevaisuuteensa. Lopuksi selvitettiin, mistä vastaajat ovat saaneet tietoa tarvitsemistaan sosiaalityön ja toimeentulotuen palveluista.

Taustamuuttujina ovat syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, perhemuoto, perheeseen kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten määrä, ammattiasema, työttömyysaika, äidinkieli, pääasiallisen palvelun asiakkuus, asioiko ensimmäistä kertaa ja tämänhetkisen asiakkuuden kesto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.