Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3393 Työttömän tarina -kirjoituskilpailu 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Näre, Lena (Helsingin yliopisto)
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto

Keywords

aktiivimalli, arki, elämänhallinta, köyhyys, sosiaaliturva, toimeentulo, työ- ja elinkeinotoimistot, työkyky, työttömyys, työttömyysturva, työvoimapolitiikka, työvoimatoimistot, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Työttömän tarina -kirjoituskilpailulla kartoitettiin työttömyyttä kokeneiden suomalaisten ajatuksia siitä, millaista on olla työtön Suomessa. Tämä laaja aineisto sisältää 165 vastaajan kirjoitukset koskien työttömyyttä, työnhakua ja toimeentuloa. Kirjoitukset vaihtelevat niin tyyliltään kuin pituudeltaan. Keruu järjestettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Lena Näreen yhteistyönä. Kilpailussa jaettiin raha- ja kirjapalkintoja.

Kilpailukutsussa ohjeistettiin kertomaan omista kokemuksista työttömyyteen liittyen tai miltä esimerkiksi läheisen työttömyys on tuntunut. Useissa kirjoituksissa käydään läpi työttömyyteen johtaneita tapahtumia kuten sairastumista, lomautuksia ja irtisanomisia. Kirjoituksissa kuvaillaan työttömyysjaksojen aikaista arkea sekä mahdollisen työllistymisen aikaansaamaa muutosta kirjoittajan elämänlaadussa. Kirjoituskutsussa pyydettiin näkemyksiä myös työllistämistoimenpiteistä ja työttömille suunnatuista palveluista. Osassa kirjoituksia käsitellään työttömyyttä yhteiskunnallisella tasolla oman arjen tarkastelun lisäksi. Keruu ajoittui niin, että kirjoittajilla on kokemusta myös työvoimapoliittisesta aktiivimallista.

Taustatietoina kysyttiin vastaajan nimeä tai nimimerkkiä, ammattia, syntymäaikaa, postitoimipaikkaa ja sukupuolta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.