Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3395 Lapsuus ja lasten ystäväsuhteet 1900-luvun Suomessa -kirjoitusaineisto 2018-2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Malinen, Antti (Tampereen yliopisto)
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto

Keywords

kasvatus, kiusaaminen, lapsuus, leikkiminen, muistot, pelaaminen, sosiaaliset suhteet, vanhemmat, yksinäisyys, ystävät

Abstract

Aineiston teemana on 1900-luvun lapsuusmuistot ja lasten ystävyyssuhteet ja se sisältää 65 vapaamuotoista kirjoitusta aiheesta. Aineisto koostuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja tutkija Antti Malisen muistitietokeruuseen lähetetyistä teksteistä.

Kirjoitusohjeissa vastaajia ohjeistettiin kertomaan omasta lapsuudestaan, muun muassa ystävien merkityksestä ja kaveriporukoista sekä siitä, mitä lapsena kavereiden kanssa tehtiin ja millaisista asioista puhuttiin. Vastaajia pyydettiin kertomaan myös koulumaailmasta, esimerkiksi millainen luokkahenki koululuokassa oli ja viettikö vastaaja vapaa-aikaa koulukavereiden kanssa. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös kaverisuhteissa pärjäämisestä, eli miten leikkeihin ja kaveriporukoihin pääsi mukaan, oliko kiusaamista ja millaista se mahdollisesti oli. Lisäksi pyydettiin kertomaan siitä, millainen rooli vastaajalla itsellään sekä muilla hänen lapsuudessaan vaikuttaneilla henkilöillä oli, sekä millä tavoin aikuiset puuttuivat lasten tekemiseen ja millaisia sääntöjä aikuiset asettivat lapsille.

Taustatietoina kysyttiin vastaajan nimeä tai nimimerkkiä, ammattia, syntymäaikaa, postitoimipaikkaa ja sukupuolta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.