Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3397 Mökkibarometri 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Miettinen, Heikki (FCG Finnish Consulting Group Oy)
  • Koski, Sari (FCG Finnish Consulting Group Oy)

Keywords

asuminen, etätyö, jätehuolto, kesämökit, loma-asunnot, lähipalvelut, mökkeily, vapaa-aika, vapaa-ajan asukkaat, vapaa-ajan asunnot, varusteet, vesihuolto

Abstract

Mökkibarometri on mökkeilyn kehitystä kuvaava seurantatutkimus. Barometri on aiemmin toteutettu vuosina 2003 ja 2008. Mökkibarometrin 2015 laati maa- ja metsätalousministeriön saaristoasiain neuvottelukunnan toimeksiannosta ja rahoittamana FCG Finnish Consulting Group Oy.

Aluksi kyselyssä kysyttiin vapaa-ajan asunnon käytöstä, sijainnista sekä mökkimatkojen pituudesta ja määrästä. Vastaajilta kysyttiin muun muassa kuinka vapaa-ajan asunnon käyttö on muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja kuinka vastaaja arvioi sen muuttuvan seuraavan kolmen vuoden aikana. Käyttöön liittyen kysyttiin myös etätöistä ja työssäkäynnistä mökiltä käsin. Seuraavaksi kysyttiin vapaa-ajan asunnon varustetasosta ja koosta sekä vesi- ja jätehuollosta. Lisäksi kysyttiin rahan ja palveluiden käytöstä ja saatavuudesta vapaa-ajan asunnolla sekä osallistumisesta mökkikunnan toimintaan ja muuttohalukkuudesta mökkipaikkakunnalle.

Taustamuuttujia olivat muun muassa vapaa-ajan asunnon maakunta, kotitalouden koko ja ikärakenne, vastaajan asema ja kotitalouden yhteenlasketut bruttokuukausitulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.