FSD3398 Tiedebarometri 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

instituutiot, joukkoviestimet, ongelmat, rokotus, tiede, tiedeyhteisöt, tiedonlähteet, tutkijat, tutkimus

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Tieteen tiedotus ry.

Aluksi tiedusteltiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seurasivat eri aihepiirejä koskevia uutisia tiedotusvälineistä. Erikseen kysyttiin tiedettä ja tutkimusta koskevien asioiden seuraamista. Tiedusteltiin myös, miten tärkeiksi eri tietolähteet koettiin tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjinä. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin mainitsemaan yksi merkittävä suomalainen tieteenharjoittaja sekä menneeltä ajalta että nykyisin toimivista. Lisäksi pyydettiin mainitsemaan vastaajan mielestä merkittävin suomalaisen tieteen saavutus tai keksintö.

Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka paljon vastaajat luottivat yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tiedusteltiin, kuinka hyvin tai huonosti erilaiset tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat olivat. Tiedusteltiin myös, millaisiksi vastaajat näkivät tieteen mahdollisuudet ratkaista joitakin asioita tai tuoda merkittävää apua yhteiskunnalle. Lopuksi vastaajille esitettiin useita kymmeniä tiedettä ja tutkimusta koskevia väittämiä. Lopuksi pyydettiin vastaamaan rokotuksia koskeviin väittämiin.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinmaakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, koulutusala sekä ammattiryhmä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.