FSD3402 Yhdeksäsluokkalaisten luontosuhde 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kulha, Saija (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta)
  • Huttunen, Sari (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta)

Keywords

Nature Relatedness Scale, hyvinvointi, luonto, luontosuhde, nuoret, onnellisuus, tunteet, tyytyväisyys, ympäristö

Abstract

Aineisto on osa tutkimusta, jossa kartoitettiin yhdeksäsluokkalaisten luontosuhdetta luontosuhdekyselyn ja onnellisuuskertomusten avulla. Jokaiselle vastaajalle on aineistossa henkilökohtainen koodi, jonka avulla kyselyn vastaajat on yhdistettävissä Tietoarkistoon arkistoidun kvalitatiivisen FSD3403 Yhdeksäsluokkalaisten kirjoituksia onnellisuudesta 2019 -aineiston onnellisuuskertomusten kirjoittajiin.

Kysely koostuu 21 luontosuhdetta kuvaavasta väittämästä, jotka perustuvat Nature Relatedness -mittarin suomenkieliseen versioon. Mittarin ohjeiden avulla muuttujista voi laskea jokaiselle vastaajalle luontosuhteen vahvuutta kuvaavan luontosuhdearvon. Aineisto sisältää myös tutkijan laskemat Nature Relatedness -mittarin mukaiset NR-arvomuuttujat sekä summamuuttujien laskemista varten muuttujat 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 ja 18 käännettyinä. Lisäksi aineistossa kysyttiin vastaajan tyytyväisyyttä nykyiseen elämäänsä asteikolla 4-10.

Aineisto ei sisällä taustamuuttujia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.