FSD3403 Yhdeksäsluokkalaisten kirjoituksia onnellisuudesta 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kulha, Saija (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta)
  • Huttunen, Sari (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta)

Keywords

harrastukset, hyvinvointi, luonto, nuoret, onnellisuus, perhe-elämä, peruskoulun yläaste, tyytyväisyys, vanhemmat, ystävät

Abstract

Aineisto koostuu 28 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa yhdeksännen luokan oppilaat kertovat heidän onnellisuuteensa vaikuttavista asioista. Aineisto on osa tutkimusta, jossa kartoitettiin yhdeksäsluokkalaisten luontosuhdetta luontosuhdekyselyn ja onnellisuuskertomusten avulla. Alkuperäinen aineisto on kerätty paperilomakkein koulupäivän aikana ja arkistoitu aineisto koostuu tutkijoiden sähköiseen muotoon jäljentämistä kirjoituksista.

Nuoria pyydettiin kirjoittamaan yhtenäinen kertomus otsikolla "Onnellisuuteeni vaikuttavat asiat". Keskeisiä onnellisuuteen liitettyjä aiheita kirjoituksissa ovat muun muassa perhe, ystävät, luonto ja harrastukset. Useat vastaajat kirjoittivat myös terveyden, koulun ja turvallisen elinympäristön liittyvän omaan onnellisuuteen.

Aineisto ei sisällä taustatietoja osallistujista. Tämän kvalitatiivisen aineiston kirjoitukset ovat yhdistettävissä Tietoarkistoon arkistoidun kvantitatiivisen FSD3402 Yhdeksäsluokkalaisten luontosuhde 2019 -kyselyn vastauksiin henkilökohtaisen koodin avulla. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.