FSD3406 100 minuuttia taidetta 2019: yksityishenkilöt

Authors

  • Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Keywords

ajankäyttö, elokuvat, kampanjat, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kuvataide, lukeminen, museot, musiikki, taide, tanssi, teatteritaide, terveyden edistäminen, valokuvaus

Abstract

Tämä aineisto on koostettu 100 minuuttia taidetta -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena oli lisätä taiteen ja kulttuurin merkitystä ihmisten elämässä sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikoilla. Osallistuminen oli mahdollista yksityishenkilönä tai yhteisönä. Taiteen ja kulttuurin sekä niihin sisältyvän toiminnan osallistuja sai määritellä itse. Tämä aineisto sisältää yksityishenkilöiden täyttämät aloitus- ja lopetuslomakkeet. Kampanjan rahoitti ja toteutti Taiteen edistämiskeskus TAIKE.

Aloituslomakkeen täytti ja arkistointiluvan antoi noin 250 yksityishenkilöä, jotka kertoivat millainen rooli taiteella oli kampanjan aloitushetkellä heidän elämässään sekä ilmaisivat odotuksensa ja tavoitteensa kampanjan suhteen. Lisäksi 25 osallistujalta on arkistoitu kampanjan lopetuslomake, jossa kysyttiin taiteen roolia vastaajan elämässä kampanjan lopussa, miten odotukset ja tavoitteet täyttyivät sekä miten vastaaja aikoo jatkaa taiteen ja kulttuurin parissa.

Taustatietoina aineistossa on lomakkeen täytön päivämäärä sekä vastaajan sukupuoli, syntymävuosi ja elämäntilanne. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Tämä aineisto sisältää yksityishenkilöiden aloitus- ja lopetuslomakkeet. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samassa kampanjassa kerättyjen aineistojen kanssa. FSD3407 100 minuuttia taidetta 2019: yhteisöt -aineisto sisältää yhteisöjen aloitus- ja lopetuslomakkeet. FSD3410 100 minuuttia taidetta 2019: Taidepassi-kirjaukset -aineisto sisältää osallistujien yksityiskohtaisia kirjauksia taidetoimintaan osallistumisesta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.