FSD3409 Muistiinpanoja capoeira angolan harrastajien ja opettajien haastatteluista 2005-2017

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Aula, Inkeri (Itä-Suomen yliopisto)

Keywords

capoeira, henkisyys, kamppailulajit, orjuus, tanssi, uskonnot, yhteisöllisyys

Abstract

Aineisto koostuu eurooppalaisten ja brasilialaisten capoeira harrastajien sekä brasilialaisten opettajien haastattelumuistiinpanoista. Suomenkieliset haastattelumuistiinpanot on laadittu portugalinkielisten haastattelujen pohjalta. Haastattelut toteutettiin väljää teemalistaa noudattaen, ja ne sijoittuvat teemahaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastoon.

Haastatteluissa kysyttiin mm. milloin ja miksi haastateltavat aloittivat capoeira-harrastuksen. Haastateltavilta kysyttiin myös heidän suhteestaan omaan ryhmään ja ryhmän opettajaan, capoeiraan liitettäviin arvoihin, sekä uskonnosta ja henkisyydestä. Lisäksi kysyttyiin mm. sitä, millaisena he näkevät capoeiran aseman ja roolin nykymaailmassa.

Taustatietona on kysytty mm. haastateltavan capoeira-nimi, ikäryhmä, sukupuoli ja asuinmaa.

Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.