FSD3410 100 minuuttia taidetta 2019: Taidepassi-kirjaukset

Authors

  • Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Keywords

ajankäyttö, elokuvat, kampanjat, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kuvataide, lukeminen, museot, musiikki, taide, tanssi, teatteritaide, terveyden edistäminen, valokuvaus

Abstract

Tämä aineisto on koostettu 100 minuuttia taidetta -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena oli lisätä taiteen ja kulttuurin merkitystä ihmisten elämässä sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikoilla. Osallistuminen oli mahdollista yksityishenkilönä tai yhteisönä. Taiteen ja kulttuurin sekä niihin sisältyvän toiminnan osallistuja sai määritellä itse. Tämä aineisto sisältää osallistujien tekemät Taidepassi-osallistumiskirjaukset, joista noin 3800 annettiin lupa arkistointiin. Yksittäisen vastaajan tekemien kirjausten määrä vaihtelee. Kampanjan rahoitti ja toteutti Taiteen edistämiskeskus TAIKE.

Taulukkomuotoon arkistoitu aineisto sisältää kirjatun taidekokemuksen nimen sekä kuvailun sen merkityksestä osallistujalle. Lisäksi verkkolomakkeella kerättiin tieto kokemuksen kestosta minuutteina joko tekijänä tai kokijana. Lomakkeessa pyydettiin myös merkkaamaan, mitä seuraavista vaikutuksista osallistuja koki toiminnan yhteydessä: viisaus, tunteet, lepo tai yhdessä.

Taustatietoina aineistossa on kokemuksen ajankohta, vastaajan tunnus ja vastaajaryhmä. Vastaajan tunnuksen avulla saman vastaajan kirjaukset voi yhdistää toisiinsa. Vastaajaryhmä on joko yksityishenkilö tai yhteisö.

Tämä aineisto sisältää yksittäiset Taidepassi-kirjaukset. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samassa kampanjassa kerättyjen aineistojen kanssa. FSD3406 100 minuuttia taidetta 2019: yksityishenkilöt -aineisto sisältää yksityishenkilöiden aloitus- ja lopetuslomakkeet. FSD3407 100 minuuttia taidetta 2019: yhteisöt -aineisto sisältää yhteisöjen aloitus- ja lopetuslomakkeet.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.