FSD3412 Merkittävimmät opettajamuistot -kirjoitusaineisto 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kuula, Meri (Tampereen yliopisto)

Keywords

elämänkaari, henkinen kasvu, kasvatus, muistot, opettaja-oppilassuhde, opettajat, opettajuus, opetus

Abstract

Aineisto koostuu 32 vapaamuotoisesta kirjoituksesta. Tutkimuksessa tavoiteltiin ihmisiä, joilla on merkittäviä opettajamuistoja.

Kirjoitusohjeessa pyydettiin pohtimaan millainen kirjoittajan elämään vaikuttanut opettaja oli, mikä opettajan toiminnassa vaikutti kirjoittajaan ja miten opettaja kenties vaikutti kirjoittajan elämään. Tarinoita on eri kouluasteilta kansa- ja peruskoulusta lukioon.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikäryhmä, koulutus, kirjoitusta koskeva kouluaste ja koulun paikkakunta (luokiteltu), jossa kuvattu opettaja työskenteli. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.