FSD3414 Kahdeksasluokkalaisten kokemuksia Taidetestaajat-taidevierailuista 2018-2019

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hartman, Maaria (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)
  • Laine, Sofia (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Keywords

koululaiset, kulttuuri, kulttuuritarjonta, luokkaretket, mielipiteet, nuoret, peruskoulun yläaste, taide, taidekasvatus, taidekokemukset

Abstract

Aineistossa kahdeksasluokkalaiset kertovat mielipiteitään valtakunnallisen Taidetestaajat-hankkeen puitteissa koetuista taidevierailuista. Aineistoa on kerätty kymmenessä koulussa eri puolilla Suomea ja ryhmähaastatteluihin osallistui kaikkiaan hieman yli sata nuorta ennen vierailuja sekä niiden jälkeen. Taidetestaajat-hankkeessa hankkeen kolmen ensimmäisen vuoden (2017-2020) ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsivät osallistumaan kahteen taide- tai kulttuurikokemukseen, toiseen lähellä asuinpaikkakuntaa ja toiseen pääkaupunkiseudulla. Retkien kohteita olivat muun muassa näytelmät, musikaalit, konsertit ja sirkus. Tavoitteena oli tarjota tasa-arvoisesti kaikille nuorille mahdollisuus taidekokemuksiin eri lajien parissa sekä tuoda taide nuorille helpommin lähestyttäväksi. Aineistonkeruun aikaan hanketta rahoittivat Suomen kulttuurirahasto sekä Svenska Kulturfondet. Tutkimuksen, jonka puitteissa aineisto kerättiin, toteutti Nuorisotutkimusverkosto.

Alkuhaastatteluissa nuorilta kysyttiin ennakko-odotuksia Taidetestaajat-retkistä sekä kartoitettiin taiteen ja kulttuurin roolia heidän elämässään. Nuoret kertoivat myös vapaa-ajastaan ja koulunkäynnistään yleisemmin sekä koulun ja luokan ilmapiiristä. Seurantahaastatteluissa osallistujilta kysyttiin mielipiteitä kahdesta Taidetestaajat-matkasta. Nuoret kertoivat valmistauduttiinko retkiin koululla jotenkin, mitä mieltä he olivat kulttuurikohteesta sekä käsiteltiinkö kokemusta koulussa tai vapaa-ajalla retken jälkeen. Haastatteluissa ohjattiin nuoria kertomaan mielipiteitään taide-esityksistä sekä retkien onnistumisesta. Osallistujien ajatuksia kerättiin myös siitä, onko yhteisten kulttuuriretkien järjestäminen tarpeellista, vai olisiko hankkeen rahoituksen voinut ohjata muihin nuorille tärkeisiin kohteisiin.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, haastatteluryhmä, haastatteluvaihe, paikkakunta tai alue ja haastattelija. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.