FSD3415 Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lastensuojelun keskusliitto

Keywords

asenteet, kasvu, köyhyys, lapsiperheet, tukimuodot, vanhemmuus, vähemmistöt, yhteiskunnalliset vaikutukset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Lisäksi tarkasteltiin eriarvoisuutta ja yhteiskunnan avun tärkeyttä. Tutkimuksen on teettänyt STEA-rahoitteisen avustusohjelman (Kaikille eväät elämään) koordinaatiohanke. Tutkimuksen rahoitus on tullut entisen Raha-automaattiyhdistyksen varoista.

Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipiteitä syistä lapsiperheiden köyhyydelle. Lisäksi selvitettiin lapsen kasvulle ja kehitykselle haitallisena pidettyjä tekijöitä. Seuraavaksi kartoitettiin näkemyksiä hyvästä vanhemmuudesta ja yhteiskunnan tuesta lapsiperheille. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä erilaisiin lapsiperheisiin liittyviin väittämiin. Lopuksi kartoitettiin vastaajan suhtautumista erilaisiin väestöryhmiin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, käynti ansiotyössä, ammatti, talouden elämäntilanne, kotona olevien lasten ikä, lasten lukumäärä, talouden vuositulot, talouden koko, koulutus, asuinkunnan asukasmäärä, kuntaluokitus, suuralue ja maakunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.