FSD3422 Päihdetapauslaskenta 2011

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Keywords

avopalvelut, laitospalvelut, ongelmakäyttö, palvelut, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihdetyö, päihteet, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, terveyspalvelut

Abstract

Päihdetapauslaskennoissa kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista tiettynä laskentapäivänä. Tietoja kerätään jokaisesta palveluja käyttäneestä asiakkaasta tai potilaasta, jonka työntekijä arvioi olevan päihteiden ongelmakäyttäjä ja myös niistä henkilöistä, jotka hakevat apua päihtyneinä tai päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan, kuten esimerkiksi tapaturman vuoksi.

Aluksi kyselylomakkeessa kysyttiin asiakkaan päihteiden käytöstä viimeisen 12 kuukauden aikana. Seuraavaksi kartoitettiin palvelujen käytön ensisijaista syytä ja pyydettiin listaamaan kaikki laskentapäivän aikana asiakkaalle annetut palvelut. Tämän jälkeen kysyttiin asiakkaan uhkaavasta tai väkivaltaisesta käyttäytymisestä sekä mielenterveyden häiriöistä. Lopuksi kyselyssä oli muutama kysymys erikseen avopalveluja sekä laitospalveluja antaville toimintayksiköille.

Taustamuuttujina ovat lomakkeen kieli, toimintayksikön maakunta ja toimintayksikkötyyppi sekä asiakkaan sukupuoli, ikäluokka, maakunta, siviilisääty, alle 18-vuotiaat lapset, pääasiallinen toiminta ja asumistilanne.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.