FSD3427 Videopelejä pelaavien naisten kokemuksia kohtaamistaan ennakkoluuloista 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Seppälä, Milla (Tampereen yliopisto)

Keywords

ennakkoluulot, pelaaminen, pelitutkimus, stereotypiat, sukupuolisyrjintä, tietokonepelit, verkkopelit, videopelit

Abstract

Aineisto koostuu videopelejä pelaavien naisten kirjoituksista liittyen kohtaamiinsa ennakkoluuloihin. Kirjoituksia pyrittiin saamaan naisilta, jotka ovat videopelejä pelatessaan tai pelien ulkopuolella kohdanneet ennakkoluuloja, väheksyntää tai arvostelua.

Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin muutamia kirjoittamista helpottavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia sukupuolella on ollut pelaamiseen, miten vastaajan läheiset suhtautuvat vastaajan pelaamiseen, kuinka usein ennakkoluuloja kohdataan sekä ketkä suhtautuvat pelaamiseen ennakkoluuloisesti? Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla sitä, millaisia mahdollisia konflikteja pelaaminen on aiheuttanut. Lisäksi vastaajaa pyydettiin myös kertomaan, mitä pelejä hän pelaa.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattiasemaa, siviilisäätyä ja pelaamiseen käytettyä aikaa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.