FSD3428 Alle 40-vuotiaiden vanhempien kokemuksia vanhemmuudestaan 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hämäläinen, Minna (Itä-Suomen yliopisto)

Keywords

isyys, jaksaminen, kasvatus, lapsiperheet, nuoret aikuiset, perhe-elämä, vanhemmuus, yksinhuoltajat, äitiys

Abstract

Aineisto koostuu alle 40-vuotiaiden vanhempien kirjoituksista liittyen omaan vanhemmuuteensa. Keruussa pyrittiin kokoamaan aineistoa siitä, miten vanhemmat kertovat ja kokevat vanhemmuuden, millaisia tunteita ja kokemuksia heillä on suhteessa lapseen ja muihin perheenjäseniin. Lasten määrällä ei ollut väliä, eikä sillä, ovatko lapset vastaajan biologisia lapsia.

Keruukutsussa vastaajille annettiin kirjoittamisen avuksi muutamia apukysymyksiä. Niissä pyydettiin pohtimaan mm. omaa suhdetta huollettaviin lapsiin, suhdetta muihin perheessä oleviin aikuisiin sekä vanhemmuuteen liittyviä tuntemuksia. Lisäksi vastaajalle tarjottiin mahdollisuutta pohtia esimerkiksi sitä, miten omat mielikuvat lapsiperhe-elämästä ovat muuttuneet lapsen saannin jälkeen, sekä sitä, mitä perhe vastaajalle ylipäänsä merkitsee.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta ja ikää. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.