FSD3448 Pääkaupunkiseudun viiden suurimman vieraskielisen ryhmän arvot, asenteet ja identiteetit 2018-2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • E2 Tutkimus
  • Suomen kulttuurirahasto
  • Helsingin kaupunki
  • Vantaan kaupunki
  • Espoon kaupunki
  • Oikeusministeriö

Keywords

arabiankieliset, arvot, asenteet, englanninkieliset, identiteetti, kielellinen identiteetti, kielelliset vähemmistöt, kieli ja kielet, somalinkieliset, suomalaisuus, venäjänkieliset, vironkieliset, vähemmistöt

Abstract

Aineisto käsittelee pääkaupunkiseudun viiteen suurimpaan vieraskieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden arvoja ja identiteettiä eli sitä, millaisina he näkevät itsensä joko yksilöinä tai osana erilaisia ryhmiä. Aineistossa on vastaajina seuraavien kieliryhmien edustajia: venäjänkieliset, vironkieliset, englanninkieliset, somalinkieliset ja arabiankieliset. Tutkimuksen ovat rahoittaneet e2 Tutkimus, Suomen Kulttuurirahasto, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.

Aluksi vastaajilta kysyttiin tietoja heidän alkuperästään ja asumisajasta Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin heidän identiteetistään osana vieraskielistä ryhmää ja suomalaista yhteiskuntaa sekä erilaisten asioiden tärkeydettä identiteetin kannalta. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin pääasiassa omaa itseä, suomalaisuutta ja suomalaista yhteiskuntaa koskeviin väittämiin. Lopuksi vastaajan tuli arvioida erilaisten asioiden (kuten varakkuus, terveys ja tasa-arvo) tärkeyttä itselleen sekä sitä, missä määrin vastaaja luottaa erilaisiin tahoihin (esimerkiksi presidentti, poliisi, pankit) Suomessa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikäryhmä, syntymämaa, sukupuoli, ammattiasema, kouluvuosien määrä, korkeimman tutkinnon suoritusmaa, kotitalouden tämänhetkinen elämäntilanne, Suomeen muuton syy, kotona käytettävät kielet sekä suomen, englannin ja ruotsin kielen taitotaso.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.