FSD3450 Tohtorin tutkinnon vuonna 2015 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, osaaminen, tohtorikoulutus, työelämävalmiudet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Abstract

Uraseurannoilla kerätään vuosittain valtakunnallisesti tietoa yliopistoista valmistuneiden työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista. Vuoden 2018 tohtoriuraseurannalla kartoitettiin vuonna 2015 suomalaisista yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa ja työtilannetta kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyn teemoja ovat muun muassa tohtorikoulutuksen vaikutus työllistymiseen, koulutuksen vastaavuus työelämän osaamistarpeisiin nähden ja nykyisen työsuhteen laatu.

Ensiksi vastaajilta kysyttiin heidän työmarkkinatilanteestaan tohtorin tutkinnon suorittamista ennen ja sen jälkeen sekä mahdollisista työttömyysjaksoista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan nykyisestä työsuhteesta ja sen laadusta sekä tiedusteltiin tohtorikoulutuksen ja tutkinnon merkitystä. Vastaajan tuli muun muassa arvioida, kuinka tohtorikoulutus kehitti erilaisia työelämävalmiuksia ja kuinka tärkeitä nämä tiedot ja taidot ovat vastaajan nykyisessä työssä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin tohtoriopintojen rahoituksesta ja ensisijaisesta suoritustavasta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, koulutusala ja ikä valmistuessa kaksiluokkaisena.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.