Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3460 Petäjävetisten kokemuksia kohtaamastaan vesikriisistä 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Wallin, Antti (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Hirvilammi, Tuuli (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Rikala, Sanna (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Lahikainen, Lauri (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Häikiö, Liisa (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

kuivuus, luonnonvarat, pohjavesi, poikkeusolot, ruokaturva, selviytyminen, säännöstely, vesipula, vesivarat

Abstract

Aineisto koostuu Petäjävedellä asuvien henkilöiden kirjoituksista liittyen heidän vuonna 2019 kokemaansa vesikriisiin. Vesikriisin aikana talousvesi oli Petäjäveden tietyillä alueilla joko täysin käyttökiellossa tai sen käyttöä säännösteltiin voimakkaasti usean viikon ajan.

Kirjoittajilta kysyttiin miten vesikriisi vaikutti vastaajan ja hänen lähipiirinsä elämään. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, miten vedenkulutus saatiin vähenemään ja minkälaisia kokemuksia vesikriisistä jäi mieleen.

Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian Eco-welfare -hanketta.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, perhevaihetta ja työmarkkina-asemaa. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.