FSD3470 Kulttuuriala koronapandemian aikaan -kirjoitusaineisto 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Leinonen, Minna (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)
  • Haapakorpi, Arja (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)
  • Otonkorpi-Lehtoranta, Katri (Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus)

Keywords

COVID-19, kulttuuriala, kulttuurituottajat, lomautus, pandemiat, taideala, taiteilijat, toimeentulo, tulevaisuudenodotukset, työaika, työllistyminen, työttömyys

Abstract

Aineisto koostuu kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kirjoituksista liittyen heidän kokemuksiinsa korona-ajasta. Pandemian aikana monilta kulttuurialan työntekijöiltä työt vähenivät tai loppuivat kokonaan. Kirjoituskutsulla pyrittiin keräämään kirjoituksia selviämisestä poikkeuksellisena pandemia-aikana. Aineistonkeruu ajoittui koronapandemian ensimmäiseen aaltoon ja sen jälkeisiin kuukausiin.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin apukysymysten avulla kirjoittamaan esimerkiksi siitä, miten epidemiaan liittyvä poikkeustilanne vaikutti työn suunnittelemiseen, työtehtäviin ja työhön käytettävään aikaan. Lisäksi pyydettiin kirjoittamaan siitä, millaista tukea vastaaja sai työpaikallaan tai työhön liittyvässä yhteisössään ja verkostossaan. Vastaajilta kysyttiin myös muun muassa heidän työhön liittämistä merkityksistä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikää, työskentelyalaa sekä työtilannetta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.