FSD3473 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tuuri, Kai (Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)
  • Koskela, Oskari (Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)
  • Tissari, Heli (Helsingin yliopisto. Kielten osasto)
  • Vahlo, Jukka (Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)

Keywords

digitaaliset pelit, harrastukset, kokemukset, kulttuuri, muistitieto, muistot, musiikintutkimus, musiikkikulttuuri, pelaaminen, pelit, pelitutkimus, tunteet

Abstract

Aineisto koostuu 177 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa kerrotaan pelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Aineisto on kerätty osana Game Music Everyday Memories (GAMEM) -tutkimushanketta, jota on rahoittanut Koneen säätiö.

Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan muun muassa, millaista pelimusiikkia kuuntelee ja mikä siitä tekee merkityksellistä. Lisäksi kirjoituskutsussa kartoitettiin sitä, millä tavoin pelaaminen on mukana pelimusiikkiin liittyvissä muistoissa ja kokemuksissa. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös, liittyykö muistoon joitakin tapahtumia tai muita ihmisiä. Keskeisiä teemoja kirjoituksissa olivat erilaiset pelit ja niiden sisällöt sekä musiikin aiheuttamat kokemukset ja tunteet.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä, pelaamisen aktiivisuus sekä pelaamiseen ja pelimusiikkiin päivittäin käytettävä aika. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.