FSD3477 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö

Keywords

COVID-19, irtisanominen, koronavirukset, kulttuuriala, kulttuuritapahtumat, kulttuuritoiminta, lomautus, poikkeusolot, rajoitukset, taideala, taloudelliset vaikutukset, toimintakyky

Abstract

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kyselyssä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. Kysely vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön pyrkimykseen muodostaa ja ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa poikkeustilanteen vaikutuksista toimialalla. Vastaajina aineistossa ovat taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimivat erilaiset organisaatiot sekä yksityishenkilöt. Tietoarkistoon on arkistoitu opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa 2021 toteuttama, tähän aineistoon liittyvä jatkokysely FSD3531 Koronan vaikutuksia kulttuurialalle 2021. Aineistojen vastaajat eivät ole yhdistettävissä.

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja sekä tiedusteltiin arviota siitä, miten toimija on pystynyt ja pystyy jatkossa huolehtimaan tehtävästään koronapandemian aikana. Kaksiosaisen kyselyn ensimmäisessä osassa pyydettiin vastaajia arvioimaan koronapandemian toiminnallisia, taloudellisia ja muita vaikutuksia ajalla 15.3.-31.5.2020. Toisessa osassa vastaavasti näitä vaikutuksia pyydettiin arvioimaan ajalla 1.6.-31.8.2020. Osat sisälsivät kysymyksiä mahdollisista lomautuksista tai irtisanomisista ajanjaksoilla.

Taustamuuttujina aineistossa ovat toimijatyyppi ja mahdollisia tarkentavia lisätietoja toiminnan tyypistä riippuen, toiminnan pääasiallinen muoto tai ala sekä saako toimija toimintaansa valtionosuutta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.