FSD3479 Haastattelut kulttuurisesta osallistumisesta 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Heikkilä, Riie (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

ajankäyttö, elokuvat, harrastukset, kirjallisuus, kulttuuri, kuvataide, lomailu, museot, musiikki, ruoka, sisustus, sivistys, taide, vapaa-aika

Abstract

Aineisto koostuu kulttuuriosallistumista koskevista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista, jotka on kerätty osana Understanding Cultural Disengagement in Contemporary Finland (DISFIN) -projektia. Haastatteluilla kartoitettiin kulttuurisesti epäaktiivisten suomalaisten kulttuuritottumuksia ja vapaa-ajan käyttöä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (hankenumero 307756), Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupungin tietokeskus.

Haastatteluihin pyrittiin valikoimaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat aiemman tutkimuksen perusteella kulttuurisesti epäaktiivisia. Haastatteluissa kysyttiin ajatuksia eri kulttuurialueista, kuten musiikista, kirjallisuudesta ja taiteesta. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi, millaisia haastateltavan asuinympäristö ja koti ovat, miten haastateltava viettää vapaa-aikaansa, ja millainen olisi haastateltavan unelmien päivä. Lisäksi haastatteluissa kartoitettiin, millaisissa kulttuuritapahtumissa haastateltavat käyvät. Osassa haastatteluita käytettiin virikemateriaalina kuvia taidemaalauksista.

Taustatietoina on kerrottu haastateltavien ikä, sukupuoli ja koulutus. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.