Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3485 Fysiologiset reaktiot ehdotuksiin kahden hengen sanahakutehtävässä 2019

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Stevanovic, Melisa (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Tuhkanen, Samuel (Helsingin yliopisto)
  • Järvensivu, Milla (Helsingin yliopisto)
  • Valkia, Kaisa (Helsingin yliopisto)

Keywords

fysiologiset vaikutukset, hikoilu, kokeet (tutkimustoiminta), masennus, mielenterveys, parityöskentely, päätöksenteko, sosiaalinen vuorovaikutus, sähkönjohtavuus

Abstract

Aineisto on kerätty laboratorio-olosuhteissa, jossa kaksi osallistujaa tekevät parina erilaisia päätöksentekoon liittyvää tehtävää, ja samanaikaisesti heiltä mitataan kehon fysiologisia reaktioita. Datan tiedot koostuvat keskustelun päätöksenteon ajankohdista ja ihonsähkönjohtavuuden arvoista. Tehtävässä parin tuli keksiä yhdessä sopivia adjektiiveja annetuille substantiiveille. Tutkimuksessa käytettiin vertailevaa asetelmaa eli pareja on yhteensä 30, joista puolessa toisella osallistujista on masennusdiagnoosi (15 osallistujaa) ja osalla ei (verrokkiryhmä).

Aineisto on kerätty hankkeessa Osallistuminen, yhteinen päätöksenteko ja sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteet (VOIS). Tarkoituksena oli selvittää yhteiseen päätöksentekoon liittyviä vuorovaikutusilmiöitä kokeellisessa asetelmassa. Tutkimuksessa kerättiin myös muuta dataa kuten kyselydataa, mutta niitä ei ole arkistoitu Tietoarkistoon. Hanketta rahoitti Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto.

Aineisto sisältää kahdenlaisia csv-tiedostoja: pari- ja osallistujakohtaisia. Parikohtaisiin tiedostoihin on koottu tiedot keskustelun adjektiiviehdotusten ja ehdotusten vastauksien alku- ja päättysmisajankohdat sekä tieto siitä, kumpi ehdotuksen tai vastauksen antoi.

Osallistujakohtaisiin tiedostoihin on koottu osallistujan ihonsähkönjohtavuusarvot (EDA) paritehtävän ajalta hetkinä, jolloin ne ovat nousseet tai laskeneet äkillisesti (ns. skin conductance responses, SCR). Näitä kahdenlaisia tiedostoja voi tutkia suhteessa toisiinsa pari- ja vastaajanumeron sekä aikaleimojen perusteella.

Taustamuuttujina oli parinumero ja tieto siitä, onko osallistujalla masennusdiagnoosi vai ei. Lisätietoa tutkimuksesta ja datan csv-tiedostoista on liitteessä bgF3485_fin.pdf.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.