FSD3500 Digitalisoituva Suomi 2017-2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sivonen, Jukka (Turun yliopisto)
  • Koivula, Aki (Turun yliopisto)
  • Saarinen, Arttu (Turun yliopisto)

Keywords

digitalisaatio, internet, luottamus, media, medialukutaito, mediankäyttö, mediataidot, pikaviestiohjelmat, sisältötuotanto, sosiaalinen media, sosiaaliset suhteet, verkkopalvelut, verkkoviestintä, verkkoyhteisöt, viestintä

Abstract

Aineistossa on kartoitettu suomalaisten digitaalisten laitteiden, sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käyttöä. Kysymykset käsittelivät lisäksi yhteiskunnallista arvomaailmaa ja osallistumista sekä sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia.

Median käyttöä käsittelevässä osiossa kysyttiin, kuinka usein vastaajat muun muassa käyttävät internetiä, kuuntelevat radio-ohjelmia tai kirjoittavat keskustelufoorumeille. Vastaajat kertoivat, käyttävätkö he erilaisia älylaitteita. Internetin käyttötaitoja kartoitettiin erilaisin väittämin, kuten osaako tutkittava tyhjentää selaimen sivuhistorian. Lisäksi kysyttiin, miten tärkeäksi internet koetaan esimerkiksi pankkiasioiden hoitamisessa tai yhteydenpidossa muihin ihmisiin. Vastaajat ottivat myös kantaa väittämiin internetlähteiden luotettavuudesta ja tiedon etsimisestä.

Tutkittavilta kysyttiin, mihin tarkoituksiin he käyttävät sosiaalista mediaa, ja tietävätkö he millaista tietoa on sopivaa jakaa verkossa. Vastaajat kertoivat, miten he suhtautuvat sosiaalisessa mediassa mielipiteisiin, jotka eroavat heidän omistaan, ja millaista mielikuvaa itsestään he levittävät. Heiltä kysyttiin myös, mitä sosiaalisen median palveluita he käyttävät. Vastaajat kertoivat, aiheuttaako sosiaalinen media ulkonäköpaineita.

Tämän jälkeen kartoitettiin erilaisia kansalaistoimia, joihin vastaajat olivat osallistuneet, sekä vastaajien puoluekantaa ja suhtautumista erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, kuten maahanmuuton kasvuun tai maaseudun autioitumiseen. Vastaajat kertoivat, kuinka luotettavina he pitävät muun muassa eduskuntaa, poliittisia puolueita ja suuria kansainvälisiä yhtiöitä. Lopuksi kysyttiin vastaajien sosiaalisista suhteista ja yksinäisyydestä, onko heihin kohdistunut verkossa esimerkiksi seksuaalista häirintää, ja miten he kuvailisivat omaa taloudellista tilannettaan ja terveyttään.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, maakunta, suuralue, parisuhdetilanne, kotitalouden henkilömäärä, koulutustaso, ammatti ja työnantajasektori sekä kotitalouden yhteenlasketut tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.