FSD3507 Seurakunnat ja koronakriisi 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus)

Keywords

COVID-19, avuntarve, hengellisyys, huolestuneisuus, kirkko (instituutio), kirkolliset toimitukset, kirkon työntekijät, koronavirukset, poikkeusolot, rajoitukset, seurakunnat, turvallisuus, työntekijät

Abstract

Kirkon tutkimuskeskuksen toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin, millaisia kokemuksia seurakunnissa on ollut eri puolella Suomea koronakriisin aikana. Aineisto on kerätty huhtikuussa 2020. Kyselyyn vastasivat 298 kirkon työntekijää ja luottamushenkilöä. Suurimmat työntekijäryhmät aineistossa ovat papit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat.

Aluksi kysyttiin, mitä toimintamuotoja seurakunnissa aloitettiin koronakriisin aikana ja muuttuiko seurakuntiin suuntautuva avuntarve koronan myötä. Kyselyllä selvitettiin, olivatko vastaajat huomanneet esimerkiksi päihteiden käytön lisääntymistä tai mielenterveysongelmien kasvua seurakunnassa lasten ja nuorten, työikäisten ja eläkeläisten keskuudessa. Lisäksi selvitettiin, millaisia huolenaiheita seurakunnat ja seurakuntalaiset olivat kokeneet. Kyselyllä kartoitettiin myös, miten seurakunnat ovat reagoineet kriisiin ja millaisia tulevaisuuden kysymyksiä ja huolia kriisi on nostanut esiin.

Taustamuuttujana aineistossa on vastaajan rooli seurakunnassa (työntekijä tai luottamushenkilö).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.