FSD3510 E-urheilijoiden fyysinen harjoittelu 2015-2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Karhulahti, Veli-Matti (Turun yliopisto)
  • Kari, Tuomas (Jyväskylän yliopisto)

Keywords

ammattiurheilu, digitaaliset pelit, elektroninen urheilu, fyysinen kunto, huippu-urheilu, joukkueet (urheilu), kilpaurheilu, urheilu, videopelit

Abstract

Aineistossa e-urheilun ammattilaiset ja huipulle tähtäävät pelaajat kuvailevat pelaamistaan sekä fyysistä harjoitteluaan. Alkuperäinen tutkimus toteutettiin kansainvälisesti, joten datatiedosto ja kyselylomake ovat saatavilla vain englanninkielisinä.

Kyselyssä kartoitettiin, onko pelaaminen vastaajan ainoa tulonhankkimiskeino sekä kauanko vastaaja on pelannut videopelejä ammattimaisesti. Lisäksi vastaajat kertoivat, mitä pelejä he pääasiallisesti pelaavat, pelaavatko he yksilö- vai joukkuepelejä sekä millä konsolilla he yleensä pelaavat. Seuraava osio käsittelee e-urheilijoiden fyysistä harjoittelua. Kyselyssä selvitettiin esimerkiksi, kuka suunnittelee harjoittelun, paljonko vastaaja harjoittelee sekä miksi vastaaja urheilee.

Taustamuuttujina ovat vastaajan ikä, koulutustaso, asumismuoto, tulotaso ja kansallisuus luokiteltuna.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.