FSD3520 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: ryhmähaastattelut 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu

Keywords

järjestöt, kehittäminen, koulutus, kunnat, moniammatillisuus, muutos, nuoret, nuorisopalvelut, nuorisotyö, nuorisotyönohjaajat, osaaminen, seurakunnat, tulevaisuus, työ

Abstract

Aineisto koostuu viidestä fokusryhmähaastattelusta, joiden painopisteenä on tulevaisuuden nuorisotyö ja sen tarpeet. Aineisto on osa Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -tutkimushanketta ja se on toteutettu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat. Fokusryhmähaastatteluissa selvitettiin muun muassa, mitä nuorisotyön osaaminen on nyt ja mitä se on vuonna 2030, millaisia muutoksia nuorisotoimialalla on tapahtunut ja millaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat nuorisotyön kannalta merkittäviä. Haastatteluissa keskusteltiin myös digitaalisesta nuorisotyöstä, koulunuorisotyöstä, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä yleisesti nuorisoalan koulutuksista ja työelämästä. Lisäksi haastatteluissa pohdittiin, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut nuorisotyössä tarvittavaan osaamiseen ja ylipäänsä tulevaisuuteen.

Aineisto kerättiin nuorisotyöntekijöiltä ja nuorisoalan ammattilaisilta. Aineisto ei sisällä taustatietoja haastateltavista. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3519 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2020: kysely 2020.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.