FSD3528 Kansalaisten yhteiskunnalliset asenteet 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning

Keywords

asenteet, demokratia, ilmastonmuutokset, kansalaisraadit, kansalaistoiminta, luottamus, poliittinen osallistuminen, politiikka, päätöksenteko, vaikuttaminen, yhteiskunnalliset vaikuttajat, äänestyskäyttäytyminen

Abstract

Aineistossa suomalaiset kertovat yhteiskunnallisista asenteistaan sekä ajatuksistaan politiikasta yleisesti ja Suomen näkökulmasta. Kysely käsittelee lisäksi kansalaisosallistumista demokraattisessa päätöksenteossa. Kysely toteutettiin Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeessa. Hankkeen rahoittaja on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, hankenumerot 312671 ja 312676.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien kiinnostusta politiikkaan sekä heidän äänestys- ja kansalaistoiminta-aktiivisuuttansa. Vastaajat ottivat kantaa erilaisiin väittämiin yleisestä politiikasta, politiikan aikajänteestä ja tavoitteista sekä kansalaisten poliittisesta osallistumisesta Suomessa. Lisäksi kysyttiin vastaajien luottamuksesta niin politiikkaan, päätöksentekoon kuin muihin ihmisiin. Mukana oli myös muutama kysymys ilmastonmuutoksesta.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, koulutustaso, siviilisääty, uskonnollisuus, tulotaso, elämäntilanne ja asuinpaikan kaupunki-maaseutu-luokitus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.