FSD3532 Nuorisobarometri 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Valtion nuorisoneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

Euroopan integraatio, Euroopan unioni, Eurooppa, arvot, luottamus, maahanmuutto, nuoret, politiikka, tulevaisuus, turvattomuus, vaikuttaminen

Abstract

Nuorisobarometrin 2018 pääteemoja olivat Eurooppa ja vaikuttaminen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten arvoja ja asenteita maahanmuuttoon ja Suomen asemaan Euroopan unionissa, luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin ja tulevaisuusodotuksia.

Aluksi kysyttiin, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat politiikasta ja kuinka paljon he luottavat eri yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten eduskunnan, presidentin, oikeuslaitoksen ja poliisin toimintaan. Kysyttiin myös puoluekannasta, aikomuksesta äänestää eduskuntavaaleissa 2019 sekä erilaisista tavoista vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Lisäksi esitettiin väittämiä poliitikoista ja puolueista.

Eurooppaan ja Euroopan Unioniin liittyen kysyttiin Euroopan olemuksesta, mihin Suomen pitäisi vaikuttaa seuraavalla Euroopan Unionin puheenjohtajuuskaudellaan, EU-jäsenyydestä ja EU:n yhdentymisen asteesta. Kansalliseen identiteettiin, maahanmuuttoon ja matkailuun liittyen kysyttiin aidon suomalaisen määritelmiä, millaiseksi vastaaja määrittelee itsensä (suomalainen, pohjoismaalainen, eurooppalainen jne.), ulkomaalaisten asemasta Suomessa ja kuinka paljon vastaaja on matkustellut tai asunut ulkomailla. Lopuksi kysyttiin, kuinka tärkeitä esimerkiksi isänmaallisuus, demokratia ja tasa-arvo ovat vastaajille ja miten he sijoittavat itsensä erilaisilla arvo- ja näkemysulottuvuuksilla. Edelleen kartoitettiin suhtautumista tulevaisuuteen ja turvattomuutta mahdollisesti aiheuttavia tekijöitä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, koulutus, pääasiallinen toiminta, kotitalouden rakenne ja toimeentulo, äidin ja isän koulutustaso sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.