Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3536 Nuorisobarometri 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Valtion nuorisoneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

ammatinvalinta, arvot, nuoret, työ, työelämä, vapaa-aika, yrittäjyys

Abstract

Nuorisobarometrin 2019 pääteemoja ovat työ ja yrittäjyys.

Aluksi vastaajat määrittelivät, mitä toimintoja he pitävät työnä. Palkkatyötä tekeviltä ja yrittäjiltä kysyttiin työoloista, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, vastaako työ koulutusta sekä työelämässä koetusta syrjinnästä tai kiusaamisesta. Kaikilta vastaajilta kysyttiin elämän eri osa-alueiden tärkeydestä.

Anmmatinvalintaan liittyen kysyttiin toiveammatista sekä ammatin, toimialan ja uran valintaan vaikuttaneista tekijöistä ja saadusta ohjauksesta. Lisäksi esitettiin lukuisia väittämiä työelämästä, yrittäjyydestä, työttömyydestä, työttömistä, eläkkeestä ja toimeentulosta.

Yrittäjyyteen liittyen muilta kuin yrittäjiltä tiedusteltiin, aikovatko he tulevaisuudessa perustaa yrityksen. Yrittäjiltä kysyttiin, miten he päätyivät yrittäjiksi sekä yrityksen työntekijöistä. Lopuksi kaikilta kysyttiin, onko ystävä- ja lähipiirissä yrittäjiä ja kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat taloudelliseen tilanteeseensa, vapaa-aikaansa ja elämäänsä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muiden muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, siviilisääty, koulutus, työsuhteen laatu, työaika, pääasiallinen toiminta, kotitalouden rakenne ja toimeentulo, äidin, isän ja puolison koulutustaso sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.