FSD3542 Haastattelut vertaistuesta ja kokemustiedosta lapsi- ja perhepalveluissa 2019-2020

Authors

Keywords

johtaminen, julkinen sektori, järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemustieto, osallistaminen, perhe-etuudet, riskit, sosiaalipalvelut, tukipalvelut, vertaistoiminta, vertaistuki

Abstract

Aineisto koostuu 24 lapsi- ja perhepalveluiden parissa työskentelevän esihenkilön haastattelulitteraatiosta. Haastatteluilla kartoitettiin organisaatioiden ja järjestöiden vertaistukeen ja kokemusasiantuntijoihin liittyviä toimintatapoja. Aineistonkeruu on tehty osana VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa -hanketta.

Haastattelut toteutettiin puhelimitse ja haastattelun osana oli virikemateriaalina listaus erilaisia kokemus- ja vertaistoimintaan liittyviä termejä. Haastatteluissa selvitettiin, millaista on vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta haastateltavien organisaatioissa. Haastatteluilla kartoitettiin myös, millaisia termejä ja käsitteitä haastateltavien organisaatioissa käytetään. Haastateltavilta esihenkilöiltä kysyttiin myös vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnan johtamisesta. Lisäksi kysyttiin, millaisia hyötyjä ja haittoja vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyy haastateltavien organisaatioissa.

Taustatietoina on kysytty työvuosia nykyisessä tehtävässä ja työvuosia johtotehtävissä, toimintaympäristöä, työasemaa ja toiminta-aluetta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.