FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019

Authors

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Keywords

ammatilliset oppilaitokset, hyvinvointi, koettu terveys, koulukiusaaminen, koulunkäynti, lukio, luottamus, nuoret, opiskelu, perheet, perheväkivalta, päihteet, sosiaaliset suhteet, toisen asteen koulutus, vanhempi-lapsisuhde, väkivalta, yläkoulu

Abstract

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskysely tuottaa tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä sekä avun saamisesta. Tämä aineisto sisältää 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden vastaukset vuoden 2019 kyselyyn. Kyselyyn on vastattu koulussa tai oppilaitoksessa opiskelupäivän aikana ja kielivaihtoehtoina ovat olleet suomi, ruotsi, venäjä, englanti ja pohjoissaame.

Kyselyn alussa kartoitettiin mielipiteitä koulunkäynnistä ja luokan yhteishengestä. Lisäksi koulunkäyntiin liittyen kysyttiin oppimisvaikeuksista, kiusaamisesta ja oppimista häiritsevistä tekijöistä. Vastaajilta kysyttiin, millaiseksi he kokevat terveydentilansa niin fyysisesti kuin psyykkisesti, sekä ovatko he kokeilleet tai käyttävätkö he eri päihteitä. Lisäksi kysyttiin seurustelusta ja seksuaaliterveydestä. Kysely kattoi myös avunsaannin esimerkiksi kouluterveydenhoitajalla, -kuraattorilla tai -psykologilla. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaajalla ystäviä, millaiseksi vastaaja kokee perhesuhteensa sekä miten hän viettää vapaa-aikaansa. Vapaa-aikaan liittyen kysyttiin muun muassa kulttuurista, liikunnasta ja internetin käytöstä. Edelleen kyselyssä selvitettiin, onko vastaaja kokenut henkistä väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa tai seksuaalista häirintää yleisesti tai perheessään.

Taustamuuttujina ovat maakunta, virallinen ja koettu sukupuoli, syntymävuosi, alaikäisyys, luokka-aste, asumisjärjestelyt luokiteltuna, syntyperä luokiteltuna syntymämaan sekä vanhempien syntymämaiden perusteella sekä tieto siitä, kauanko vastaaja on asunut Suomessa.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.