FSD3561 Ilmastobarometri 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hyry, Jaakko (Kantar TNS Oy)

Keywords

autoilu, energialähteet, ilmasto, ilmastonmuutokset, ilmastopolitiikka, ilmastovaikutukset, kasvihuoneilmiö, kestävä kehitys, päästöt, ympäristövaikutukset

Abstract

Ilmastobarometrin tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ilmastonmuutokseen sekä ilmastopolitiikkaan liittyen. Tutkimuksen rahoitti ympäristöministeriön ilmastoviestinnän ohjausryhmä (hankenumero: YM037:00/2018).

Kyselyssä kartoitettiin mannersuomalaisten mielipiteitä ilmastonmuutoksen vaikutuksista vastaushetkellä sekä tulevaisuudessa. Vaikutusten lisäksi kysyttiin, millaiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi olisivat vastaajan mielestä tehokkaimpia. Edelleen kysyttiin, mitä toimia vastaaja hyväksyisi tai millaisia toimia on jo tehnyt omassa arjessaan ympäristön hyväksi, esimerkiksi lämmitysmuodon valinnassa tai yksityisautoiluun ja lentämiseen liittyen. Kyselyn loppupuolella esitettiin väittämiä liittyen ilmastopolitiikkaan ja siihen, miksi vastaajan mielestä päästöjen vähentäminen ei ole edennyt Suomessa nopeammin.

Taustatietoina ovat asumismuoto, vastauslaite, vastausajankohta, vastaajan sukupuoli ja ikäryhmä, maakunta ja muita aluemuuttujia, puoluekannatus, perhemuoto, ammattiryhmä sekä taloudellinen tilanne.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.