FSD3565 Verkkokysely nuorten media-arjesta 2020

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Harju, Auli (Tampereen yliopisto)
  • Ridell, Seija (Tampereen yliopisto)
  • Saariketo, Minna (Aalto-yliopisto)

Keywords

media, mediakulttuuri, mediankäyttö, mediaympäristö, nuoret, nuoret aikuiset, sosiaalinen media, tietoliikennelaitteet, verkkoympäristö, viestintäkulttuuri, älytekniikka

Abstract

Aineistossa selvitetään 16-30 -vuotiaiden media-arkea nykypäivänä sekä heidän toiveitaan koskien tulevaisuuden mediaa. Kysely on osa Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaa Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -hanketta, jonka toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus sekä Aalto-yliopiston informaatioverkoston koulutusohjelma.

Aluksi vastaajille esitettiin kysymyksiä koskien heidän käyttämiään mediateknisiä laitteita ja sosiaalisen median sovelluksia. Heiltä esimerkiksi tiedusteltiin, minkälaisia laitteita ja sovelluksia he säännöllisesti käyttävät sekä mihin tarkoitukseen. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä koskien vastaajien kokemuksia oman mediankäytön muuttamisesta sekä sen mahdollisesta rajoittamisesta. Edelleen vastaajia pyydettiin kuvailemaan, millä tapaa he ovat omaan mediankäyttöönsä tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Kyselyn lopuksi pyrittiin vielä kartoittamaan vastaajien toiveita liittyen tulevaisuuden mediaan.

Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, sukupuoli, maakunta, perhemuoto, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.